AKŞAM LİSESİ

Gece eğitim veren ortaöğretim kurumu.

Millî Eğitim Bakanlığı, okumak istediği hâlde çalışmak zorunda kaldığı için okula gidemeyen ya da çeşitli sebeplerle gündüz lise eğitimi alamayanlar için 18.09.1969 gün ve 428-30499 sayılı kararı ile “Akşam Liseleri” uygulamasını başlatmıştı. Bu bağlamda Konya halkının talepleri de uygun görülerek burada da bir Akşam Lisesi açılmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda Konya Akşam Lisesi, 1969-1970 öğretim yılında dönemin Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem’in, Konya’yı ziyaretleri sırasında Karatay Lisesinin bünyesinde açıldı (14 Ağustos 1969). Okulun ilk müdürlüğüne Karatay Lisesinin de müdürlüğünü yapan Şahin Kırcan atandı.

Okul, 12 Eylül 1980 sonrasında yapılan yasal düzenleme ile kapanmıştır.

YAŞAR SEMİZ

BİBLİYOGRAFYA

  • “Akşam Lisesi’nin Açılması Kesinleşti”, Yeni Konya, 15 Ağustos 1969; Yücel H. A., 1994; Cicioğlu, 1985; Akşam Ortaokul ve Liseler Yönetmeliği, MEB, 1971.
  • “Akşam Lisesi’nin Açılması Kesinleşti”, Yeni Konya, 15 Ağustos 1969; Yücel H. A., 1994; Cicioğlu, 1985; Akşam Ortaokul ve Liseler Yönetmeliği, MEB, 1971.