AKŞAM TEKNİKER OKULU

Sanayiye teknik eleman yetiştiren eğitim kurumu.

Millî Eğitim Bakanlığı, Sanayi Bakanlığının talebi doğrultusunda ülkenin teknik eleman ihtiyacını tespit ve ihtiyaç duyulan çeşitli kademelerdeki teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere 1955 yılından itibaren erkek sanat enstitülerinin bünyesinde, yepyeni hüviyet ve karakterde akşam teknik okulları açmaya karar vermiş ve bazı illerde de bu tür okulların açılışını gerçekleştirmiştir.

Bunun üzerine Konyalı sanayiciler de harekete geçerek Konya Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde Konya’da bir akşam sanat okulunun açılması için çalışmalara başlayıp, okulun etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için gerekli olan ilk malî katkıyı da sağladılar. Konyalı sanayicilerin bu heyecanını gören Millî Eğitim Bakanlığı, Konya Erkek Sanat Enstitüsü (bugünkü Teknik Lise) çatısı altında Konya Akşam Tekniker Okulunu açılmasına onay verdi. Okul, 12 Ekim 1959’da dönemin Millî Eğitim Bakanı Celal Yardımcı tarafından Konya Valisi Cemil Keleşoğlu, Belediye Başkanı Sıtkı Bilgin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muhittin Güzelkılınç ve çok sayıda davetli ve halkın katıldığı bir törenle açıldı. İlk yıl, okulun makine bölümüne 144, elektrik bölümüne ise 40 öğrenci kaydını yaptırdı. Aslında birer sınıflık iki bölüm olarak planlanan okul, aşırı talep üzerine üç makine ve bir elektrik sınıfıyla eğitime başladı.

İlk müdürlüğüne Mustafa Karluk’un atandığı okul, 12 Eylül 1980 sonrasında yapılan yasal düzenleme ile diğer akşam okulları ile birlikte gündüz eğitimöğretim yapan eşdeğer okullarla birleştirildi.

YAŞAR SEMİZ

BİBLİYOGRAFYA

  • “Akşam Tekniker Törenle Açıldı”, Yeni Meram, 12 Ekim 1959; Karluk 1959; Güldağ, 1959; Semiz-Kuş, 2002; Komisyon, 1961; 1971.