ABAOĞLU, CİHAT

Akademisyen.(1914-1979)

Konya’da doğdu. Ahali Bankası kurucularından Fotoğrafçı Abaoğlu Tevfik Bey’in oğludur. İÜ Tıp Fakültesini bitirdi (1939). Gülhane Tıp Akademisinde stajyer ve asistan olarak çalıştı (1940-1945). Sarayburnu Askerî Hastanesinde görev aldı. Bir süre iç hastalıkları uzmanı olarak çalıştıktan sonra İÜ Tıp Fakültesinde görev aldı (1947). Aralıklı dönemlerde yabancı ülkelerde incelemelerde bulundu. İç Hastalıkları Kliniği’nde doçent, daha sonra profesör oldu (1961). 1965-1968 yılları arasında dekanlık yaptı. 1973 yılında İç Hastalıkları Kürsüsü başkanlığına getirildi.

Abaoğlu’nun yerli ve yabancı dergilerde yayımlanmış araştırma, inceleme ve makaleleri ile “Post Malarik Banti Sendromu” (1946), “Semptomdan Teşhise” (1952), ve “Teşhisten Tedaviye” (V. Aleksanyan ile 1953), “Tıptan Damlalar” (1972) adlı mesleki eserleri vardır.

Prof. Dr. Cihat Abaoğlu 1979 yılında İstanbul’da vefat etti.

Cihat Abaoğlu (Ayten Altıntaş)

OSMAN DİKİLİTAŞ

BİBLİYOGRAFYA