V. KÜLTÜR

Eğitim-Öğretim

2015-2016 Öğretim Yılı itibariyle Akşehir ilçesinde 6 anaokulu, 39 ilkokul, 2 ilköğretim okulu, 23 ortaokul, 2 imam hatip ortaokulu, 3 Anadolu lisesi, 6 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 1 Anadolu imam hatip lisesi, 1 sosyal bilimler lisesi, 1 fen lisesi, 2 akşam sanat okulu, 3 özel eğitim uygulama merkezi, 1. Özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi eğitim-öğretim faaliyetin sürdürmektedir. Ayrıca ilçede 1 halk eğitim merkezi ve 1 rehberlik ve araştırma merkezi mevcuttur. İlçede eğitim ile diğer istatistiki bilgiler de şöyledir:

Okul/Kurum: 95

Derslik: 899

Öğrenci: 20.385

Öğretmen: 1.475

Derslik Başına Düşen Öğrenci

İlkokul + Ortaokul: 19

Genel Ortaöğretim: 21

Mesleki ve Teknik: 31

1989-1990 öğretim yılında açılan; İşletme, Muhasebe ve Maliye bölümlerinden oluşan Akşehir Meslek Yüksek Okulu, Akşehir’in tek yükseköğretim kurumudur.

 

Akşehir’de Yayımlanan Gazeteler

Akşehir

Temmuz 1948’de yayın hayatına başlayan gazete, Akşehir’in bilinen ilk “siyasi” gazetesidir. Başlığında Nasrettin Hoca Türbesi çizimi bulunan gazetenin, sahibi Agâh Yalçın; yazı işlerini fiilen idare eden A. Müfid Yalçın’dır. İdarehanesi, Akşehir merkez Afyon Caddesi’ndedir.

Gazete, Konya’da Yeni Kitap Basımevi’nde basılmıştır. Agâh Yalçın, A. Müfid Yalçın, Nihat Ak, Necdet Başaran, Doğan Tuğrul, Halit Özalp, İbrahim Aksöz, İlksen Yıldız, Hasan Fehmi Ünal ve Hayri Soydemir gazetenin yazar kadrosunda yer alan isimlerden bazılarıdır. Gazetede müstear adlar da kullanılır. Re-Er (Köşem), Diken (Perşembe Notları, -Doğan Tuğrul-mizah), İpek Burgu (Günün Şakaları), A.Z. (Haftada Bir), D.T., E.K. müstearlarındandır. Gazete, yaygın basın yazarlarından da faydalanır. Bunlar arasında Peyami Safa da bulunmaktadır.

Yayın politikası yönünden; yerel haberler dışında, aktif ülke siyaseti ile fazla ilgilenen bir gazetedir.

Akşehir’in 11 Eylül 1952 tarihli 216. sayısından sonrasını görmek mümkün olmamıştır. Bu sayıda birinci sayfadan, gazete ile her türlü haberleşme ve yazışmanın adresi olarak; “Akşehir Gazetesi Posta Kutusu No: 3014 İstanbul” adresi verilmiştir. Bu durum, yönetim yerinin değişikliği kadar, gazetenin Akşehir’den fiilen kopuşunu da vurgulamaktadır.

Akşehir, yöresinde çıkan ilk gazete olarak, birçok gencin, kalem tecrübesini edindiği, bir çeşit gazeteci, muhabir, yazar yetiştirme ocağı görevini ifa etmiştir. Yayınının beş yıl devamı, kendisinden sonra çoğalacak Akşehir basınına öncülük etmesi, önemli özelliklerindendir.

CANER ARABACI

BİBLİYOGRAFYA

  • Akşehir, sy. 96/18 Mayıs 1950 (Özel Sayı); sy. 216/11 Eylül 1952; Yalçın, 1952.