AKŞEHİR POLİS OKULU

Polislik eğitimi verilen orta dereceli öğretim kurumu.

Polis tarihi açısından önemli bir konuma sahip bulunan Konya, Osmanlıdan günümüze farklı tarihlerde üç farklı polis eğitim kurumuna ev sahipliği yapmıştır. Bunlardan ilki Konya Polis Mektebi, ikincisi Akşehir Polis Okulu, üçüncüsü ise Ereğli Polis Meslek Yüksekokuludur. Bu okullardan sadece Ereğli Polis Meslek Yüksekokulu günümüzde emniyet teşkilatının polis ihtiyacını karşılamaya devam etmektedir.

Akşehir Öğretmen Lisesinin 1979 yılında kapatılması üzerine, binaları Millî Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında düzenlenen bir protokolle İçişleri Bakanlığına geçici olarak devredilmiştir. Böylelikle Akşehir Polis Okulu, 1980 yılında eğitime başlamış, 1987 yılı sonuna kadar yedi yıl boyunca Akşehir’de eğitim hayatını sürdürmüştür. Bu süre içerisinde altı aylık kurslarla her dönemde değişken sayılarda olmak üzere 500-700 civarında öğrenci mezun etmiş, sekiz dönemin sonu itibariyle binlerce polis memuru yetiştirerek Emniyet Teşkilatının saflarına katmıştır.

Akşehir Polis Okulu, yatakhane, kapalı spor salonu, eğitim ve idare hizmet binalarından oluşmaktaydı.

Altı aylık eğitim süresi boyunca okutulan dersler arasında; polis meslek mevzuatı, suçlu psikolojisi, mesleki teknik yazışma, suç kovuşturması, beden eğitimi, ceza muhakemesi usulü hukuku, operasyon düzenleme, polis taktikleri, daktilo, ceza hukuku, sorgu ve sorgulama, silah bilgisi ve atış, disiplin, devlet güvenliği ve istihbarat, Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi ile ilk yardım dersleri bulunmaktadır. Bir kısmı uygulamalı, bir kısmı ise teorik olarak okutulan bu dersler okulda idari anlamda görev yapan, konularında uzman amir ve memur personel tarafından verilmiştir.

Akşehir Polis Okulu öğrencileri, okulun son dönemine kadar genellikle ortaokul mezunları arasından seçilmiş, özellikle son dönemde bu uygulamadan vazgeçilerek lise mezunu gençler polis okulu öğrencisi olabilmiştir.

Eğitim faaliyetleri boyunca öğrenciler öğrenci/polis memuru statüsünde maaşlı olarak okumuş, bu durum Akşehir ekonomisine olumlu olarak yansımıştır.

Akşehir Polis Okulu, eğitim faaliyetlerinin yanında kültürel ve sportif faaliyetler de düzenleyerek ilçenin sosyal hayatına katkılarda bulunmuştur.

Akşehir Polis Okulunda kurucu müdürü ile birlikte üç emniyet müdürü okul müdürlüğü görevini yürütmüştür. Hüsnü Işıklı ve Sami Durmaz bunlardan ikisidir.

Akşehir Polis Okulu, Akşehir ilçesi başta olmak üzere, yörede polis halk ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Akşehir Polis Okulu (M. Güleray)

MUAMMER GÜL

BİBLİYOGRAFYA

  • Akşehir Polis Okulu 5. Dönem Mezuniyet Yıllığı, 1985; Resmî Gazete, 9 Ağustos 1984, sy. 18484, s. 13-14; https://tr-tr.facebook.com/AksehirSelcukluAnadoluLisesi/posts/471143472978127, 20.10.2014; http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0746.pdf, 10.11.2014/10.20.