ABDÜLAZİZ SULTAN

Türkiye Selçuklu Dönemi devlet adamı.

Türkiye Selçukluları Döneminden günümüze intikal eden tarihî bir mahalleye adını veren Abdülaziz Sultan, Selçuklu Döneminin ünlü tasavvuf, ilim ve devlet adamlarındandır. III. Alâeddin Keykubat, Selçuklu tahtına oturduğunda yanında vezir olarak Tebrizli Şemseddin Ahmet, müstevfi [maliyeden sorumlu devlet görevlisi] olarak da Abdülaziz Sultan vardır. Selçuklu sultanının, Abdülaziz Sultan vasıtasıyla Osman Gazi’ye bağımsızlık alâmetleri gönderdiği ve Osman Gazi’nin Rabia adındaki eşinin de Abdülaziz Sultan’ın kızı olduğu rivayet edilir.

Adını taşıyan Abdülaziz Mahallesi’ne, 651/1253 yılında Selçuklu Sultanı Keyhüsrev oğlu İzzeddin Keykavus II. döneminde onun adına bir mescit yaptırılmıştır. Mescidi kimin yaptırdığı ve Abdülaziz Sultan’ın ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir. Abdülaziz Sultan’ın eskiden cami çevresindeyken sonradan kaldırılan hazirede metfun olduğu tahmin edilmektedir.

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Aksarayî, 1943, 285; Önder, 1971, 147-148; Konyalı, Konya Tarihi, 1964, 279; Turan, 1971, 622; Küçükdağ, 2004, 107; Uz, 2004c, 301-342.