AKTEPE

Bir köyde çıkarılan ilk kültür-edebiyat dergisi.

Derginin tam adı “Aktepe, Çavuş Köyü, Aylık Fikir, Sanat, Eğitim Dergisi”dir. Kasım 1966 ile Ekim 1967 arasında toplam on iki sayı yayımlanabildi. Başlangıçta, her ay bir sayı yayımlanması planlandıysa da son iki sayısı, TemmuzAğustos ve Eylül-Ekim 1967, maddi imkânsızlık sebebiyle birleştirildi. İlk sayı Konya’da Yeni Meram Basımevi’nde; müteakip sayılar Yıldız Matbaası ve Ülkü Basımevi’nde dizilip basıldı.

Derginin sahibi, birinci sayıda, Mehmet Taşdiken, diğer sayılarda Mehmet Erdoğru; yazı işlerini yöneten de Mehmet Yılmaz’dı. İlk sayıdaki yazarların hepsi Çavuşludur. Diğer sayılarda Çavuşlu olmayan yazarların yazılarına da yer verildi. Derginin geniş yazar kadrosunu Konya ve çevresinde görev yapan öğretmenler oluşturuyordu. Yirmi iki sayfalık dergi edebiyat ağırlıklı ise de folklor derlemelerine, köylüyü tarım ve sağlık yönünden eğitici yazılara da yer verildi.

Aktepe, Behçet Kemal Çağlar’ın 18-19 Şubat 1967 tarihlerindeki radyo konuşmalarında ve Köy İşleri Bakanlığının Köye Doğru gazetesinin Kasım 1967 sayısında “köyde yayımlanan ilk dergi” olarak övgüyle anıldı.

 

Aktepe dergisi kapağı

ALİ IŞIK

BİBLİYOGRAFYA