AKYOKUŞ

Yerel gazete.

Akyokuş, ilk defa 12 Eylül 1947 tarihinde yayımlanmıştır. Sahibi N. Kemal Uluşahin’dir. Tırmanan bir yol resmini amblem olarak benimseyen gazetenin yazı işlerini, Avukat Muammer Obuz idare etmiştir. Önce Yeni Kitap Basımevi’nde, ardından Ülkü Basımevi’nde basılmıştır. Sık sık değişen idare yeri de önce Hilâl Oteli yanında iken, Bedesten, Aziziye Camii karşısı ve eski Askeri Hastane üstüne taşınmıştır.

Haftanın, pazartesi, çarşamba, cuma günleri, çoğunluk iki, bazen dört sayfa çıkmıştır. Başlık altındaki ilk slogan, gazete adını çağrıştırır: “Yüzümüz Ak, Yolumuz Yokuştur”. Sonra, sahibinin değişmesiyle sloganı da değişir. 19 Temmuz 1948 tarihinde, “Konya Demokratlarının Gazetesidir”; 22 Eylül 1948 tarihinde de “Demokrat Gazete” olmuştur.

Fiyatı, beş kuruştur. Bir yıl reket sağlama hedefi”, memleketin “selamet ve refahına, halkımızın her bakımdan yükseltilmesine yetecek gayretler sarf etmek” olarak açıklamıştır. Bir yıl sonra sonra, 19 Temmuz 1948’de on kuruşa çıkarılır. Buna paralel olarak yıllık abone bedeli, 750 kuruşken; 1000 kuruş olur. En önemli gelir kaynağı ilânlardır. Resmî, kısa ilanın satırı yirmi kuruştur. Daha fazla ilan alabilmek için, 22 Eylül 1948 tarihinde baş sayfadan yapılan bir duyuruyla satırı, on iki kuruşa indirilir.

Yazı kadrosunda yazı işleri müdürü Muammer Obuz, başta olmak üzere Fakih Özlen, Ragıp Tok, Osman Yurdaşan, Hasip Yıldırım, C. Erkök, Ziya Barlas gibi adlar görülmektedir. Obuz, başyazıdan ayrı, “Baba Tavus” müstear adıyla günlük fıkralar da kaleme almıştır. Gazetede, Baba Tavus yanında, Karabit Usta, S.D. gibi müstear adlar da bulunmaktadır.

Akyokuş, Konya’da uzun süredir çıkan yayın organları varken, yayımlanma amacını, ilk sayısında: Konya’nın “kalp, fikir ve iman birliğini kuvvetlendirerek, ilerleme yolunda inandığı davanın kılavuzu olmak emeli”, “her sahada, bir canlılık, bir hareket sağlama hedefi”, memleketin “selamet ve refahına, halkımızın her bakımdan yükseltilmesine yetecek gayretler sarf etmek” olarak açıklamıştır.

Gazete, Tek Parti Döneminin kültür kurumu Konya Halkevi’ni eleştirmekte; zaman zaman da üç dönem belediye başkanlığı yapan Mehmet Muhlis Koner’le* ve Selçuk* gazetesi ile tartışmalara girmekte, ilk döneminde zaman zaman eleştirdiği DP’ye yakın durmaktadır. Zira yazı işlerini yöneten Obuz, Konya DP kurucularından, daha sonra DP milletvekillerindendir. 19 Temmuz 1948 tarihinden itibaren el değiştirerek resmen Konya’da DP’nin yayın organı olmuştur. Parti adına sahibi, Dr. Ziya Barlas’tır. Artık Akyokuş: “Konya Demokratlarının mürevvici efkârıdır.” Parti gazetesi olduktan sonra devamlı yazarlarından Özlen, gazeteden ayrılır.

Bundan sonra bir yıla yakın süre daha yayımlanan Akyokuş, 13 Mayıs 1949 tarihinde maddi zorluklar gerekçesiyle, yayımını durdurur. Kapanışın geçici olduğu açıklanmıştır. Toplam 247 sayı çıkan gazete, kapandıktan sonra ancak 1961 seçimleri öncesinde birkaç sayı daha çıkartılabilmiştir.

Akyokuş gazetesi (Koyunoğlu)

CANER ARABACI

BİBLİYOGRAFYA

  • Akyokuş, sy. 1-247; Arabacı vd., 2009, 234-244; Es, Arşiv; Obuz, 1947, 1.