ÂŞIK HASAN HÜSEYİN

Halk şairi

Konya Vilâyeti Halkiyat ve Harsiyatı’nda Karaman’a bağlı Hadim nahiyesinden diye tanıtılan Hasan Hüseyin, uzun yıllar eşkıyalık yapmıştır. İki araştırıcının bildirdiklerine göre, uğradığı bir haksızlık yüzünden eşkıya olan Hasan Hüseyin, birçok adam öldürmüş ve bir kadın meselesi yüzünden uzun yıllar Konya Hapishanesinde yatmıştır. Güzel saz çalan ve irticalen şiir söyleme kabiliyeti bulunan Âşık Hasan Hüseyin’in koşmaları ve destanları mevcuttur.

AZİZ AYVA

BİBLİYOGRAFYA

  • [Ergun]-[Uğur], 1926, 22 (2002, 70); Yakıcı, 1994, 201; Yeniterzi, 2001, 99; Ayva, 2005, 259; Çöloğlu, 1999.