ÂŞIK HAYDAR

(Şıh Hasan Pekaşık) (1319/1903-2007) Bektaşi meşrep mutasavvıf.

Ahmet Efendi ile Ayşe Hanım’ın evlâdı olarak Konya’nın Dolav Mahallesi’nde doğdu. Asıl adı Hasan Pekaşık’tır. Halk arasında “Şıh Hasan” ve “Âşık Haydar” olarak tanındı. Ataları Medine’den Silifke’ye, oradan da Konya’ya göç ederek burayı kendilerine yurt tuttular.

Konar-göçer olduklarından çocukluğunda okuma imkânı bulamayan Âşık Haydar, öğrenimine otuz yaşlarında başladı. Konya Hâkimiyet İlkokulunda açılan akşam okulunun beşinci sınıfına kadar devam edebildi.

Yedi evlilik yapan Şıh Hasan’ın aile hayatı oldukça renkli geçti. İkinci eşinden üçü kız, biri erkek olmak üzere dört çocuğu olan Pekaşık’ın biricik oğlu küçük yaşta ölünce erkek evlat hasreti çekmeye başladı. Bu hasretle bir gece rüyasında Mevlâna’yı gördü. Mevlâna’nın ona: “Oğlum, senin altı erkek evlâdın olacak” demesi üzerine üç evlilik daha yaptıysa da erkek çocuğa kavuşamadı. Umudunu yitirmeye başladığı günlerde Mevlâna bir kez daha ona rüyasında göründü ve: “Oğlum dünyaya gelecek çocuklarının annesini Erzurum’dan getireceksin” dedi. Bu rüya üzerine kalkıp Erzurum’a giden âşık, Erzurumlu bir arkadaşının aracılığı ile orada bir evlilik daha yaptı. Rüyası fazlasıyla gerçekleşen âşığın bu evliliğinden altı erkek çocuğu oldu.

Şıh Hasan Pekaşık, Karatay ilçesinde Çimenlik olarak bilinen Fetih Mahallesi, Ereğli Caddesi’ndeki evinde 1 Eylül 2007’de 104 yaşında vefat etti. Cenazesi Konya Atabey Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bektaşi meşrepli ve Mevlâna âşığı olan Âşık Haydar’ın, bu meşrep ve aşkı doğrultusunda terennüm ettiği şiirleri, kendisi ve oğlu tarafından birer deftere kaydedildi.

Aşık Haydar

MUAMMER GÜL

BİBLİYOGRAFYA

  • Arabacı, 1998, 536-538; Ergun, 1956, III/251-265; Gölpınarlı, 1983, 293-304; Kayseri, 1981, 74; Sezgin, 1991, 49-59; Özönder, 1990, 259, 262; Uz, 1993, 259-260; Akandere, 2001, 79-86; “Asırlık Dede”, Yeni Meram, 21.12.1999; Dikilitaş-Sakman, 2000.