ALANYALI HACI ABDÜLGANİ VEHBİ EFENDİ

Hattat. (ö. 1275/1859-60)

Alanya’da doğdu. Konya’da hat sanatına önemli hizmetleri oldu ve pek çok talebe yetiştirdi. Kendisinden meşk edenler arasında Konya’nın meşhur hattatlarından Başaralızade İbrahim Hakkı Efendi, Hattat Mahbup Efendi’nin babası Mustafa Rüştü Efendi, Sultan Selim Camii İmamı Hacı Abdurrahman Efendi, Ziya Efendi ve Ahmet Rüştü Efendi önemli isimlerdir. Muhtelif yazı nevileri yazardı. Hattatlığının yanı sıra müzehhip, nakkaş ve mücellit olarak da bilinirdi. Konya’nın Şeyhahmet Mahallesi’nde 1275 (1859-60) yılında vefat etti. Konya Yediler Mezarlığı’nda metfundur.

FATİH ÖZKAFA

BİBLİYOGRAFYA

  • Özkafa, 2009; Uyar, Hattatlar; Yüksel, 1983, 21.