ÂŞIK İBRAHİM

Halk şairi. (ö. 1325/1907)

Konya’nın İsmil köyünde doğdu. Hakkında fazla bilgi bulunmayan âşık, güzel saz çalması ve şarkı söylemesiyle şöhret kazandı.

Âşık İbrahim 1325/1907 yılında vefat etti.

AZİZ AYVA

BİBLİYOGRAFYA

  • [Ergun]-[Uğur], 2002, 83; Gazimihal, 1946, 3.
  • [Ergun]-[Uğur], 2002, 83; Gazimihal, 1946, 3.