BAHATTİN ÇELEBİ (ÖZSOY)

Naathan, kudümzenbaşı, bestekâr. (1299/1882-1945)

Konya’nın Durakfakı Mahallesi’nde doğdu. Mevlâna sülalesinden Âbid Çelebi’nin oğludur. Mahalle mektebinde üç yıl Kur’an-ı Kerim okuduktan sonra Mevlâna Dergâhı civarındaki Çelebi çocuklarına mahsus mektebi bitirdi. 1312/1897 yılında Konya İdadisine başladıysa da beşinci sınıftayken babasının vefatı üzerine okuldan ayrılmak zorunda kaldı.

Güzel ney üfleyen babasının etkisiyle musikiye heveslendi. Dergâh’ın neyzenbaşısı İdris Dede’den, onun Dergâh’tan ayrılmasıyla yerine atanan Halepli Abdi Dede’den ney; Hücrenişin Şefik Dede’den naat ve ayin-i şerifleri meşk etti. Dergâh’ın naathanı olan babasının ölümüyle bu vazife Çelebi Efendi tarafından Bahattin Çelebi’ye verildi (1318/1900). Ney ve musiki dersleri devam ederken Dergâh’ın kudumzenbaşısı Selahattin Dede ölünce Postnişin Abdülvahit Çelebi tarafından bu vazife de Bahattin Çelebi’ye tevcih edildi. 1326/1910 yılında Darülmualliminin rüşdî kısmı müzik öğretmenliğine atandı. 1333/1917’de bu görevine Konya Sultanisi müzik öğretmenliği de ilave edildi. Güzel ud çalıp ney üfleyen Çelebi, müzik öğretmenliği sırasında keman çalmayı da ilerletti. Keman eşliğinde müzik dersi işleme ilk defa Bahattin Çelebi’yle başladı. 1340/1924 yılında İmam Hatip Lisesi müzik öğretmenliği de görevlerine eklendi. 1926 senesinde Afyon Karahisar Ortaokulu müzik öğretmenliğine nakledildi. İlkokullarda müzik dersinin kaldırılması üzerine yedi yıl kadar da sınıf öğretmenliği yapan Çelebi, otuz dört senesini verdiği mesleğinden emekliye ayrıldı (1945).

Okullardaki resmî görevlerinin yanı sıra fahri olarak Türk Ocağı’nda kadın ve erkeklere ut dersleri verirken, bir yandan da İttihat ve Terakki, Ümit mektepleri gibi okullarda müzik derslerine giren Bahattin Çelebi, 5 Mart 1945 tarihinde vefat etti. Üçler Mezarlığı’nda metfundur.

Bahattin Çelebi, uzun boylu, zarif, davudi gür sesli, oldukça güleç yüzlü, temiz ahlaklı efendi bir zat idi. Meram Dibekbaşı Sokak’taki harman yerinde Mevlevi ayinleri yaparlardı. Bestelediği türkülerin en tanınmışı Ne Sen Gelin Oldun Ne Ben Güveyi’dir. Eserleri başta TRT’de olmak üzere birçok yayın kuruluşunda yayımlanmaktadır.

Bahaddin (Çelebi)Özsoy

RECAİ KICIKOĞLU

BİBLİYOGRAFYA

  • Gazimihal, 1947, 41-42; Şafak, 2007, 449.