ÂŞIK KUL MAHMUT

(1043/1633-34 - 1113/1701-02) Halk şairi

Konya’da doğdu. 1085/1674-75’te askerlik görevi ile İstanbul’a giderek Yeniçeri Ocağı’nın Serdengeçti Bölüğü’ne yazıldı. Asker olarak birçok seferlere katılan Mahmut 1113/1701-02’de Konya’da vefat etti. Üçler Mezarlığı’nda metfundur.

Türkü ve destanlarındaki dili çok duru olan Kul Mahmut’un şiirleri çeşitli cönklerde yer almıştır. Önemli kaynaklarda ismine yer verilmemesi dikkati çekmektedir. Kendi, yaşadığı dönem için “Osmanlı devri ön çağ âşıklarından” olduğu söylenebilir.

SEYİT EMİROĞLU

BİBLİYOGRAFYA

  • Kendi, 1942, 47-49; Sakaoğlu, 2004, 27.