BAŞ, NURİ

Şair, yazar. (1930-2009)

Konya’nın İnlice köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde bitirdikten sonra 1946 yılında ailece Konya’ya göç ettiler. Aynı yıl Bulgurcuk Tekkesi Kur’an Kursunda Hakkı Özçimi’den hıfzını tamamladı. Özel olarak, Hacı İsa Efendi, Sıdkızâde Ali Efendi ve Postalcı Hacı Abdürrahim Efendi gibi dönemin ileri gelen hocalarından dinî bilgiler ve kıraat dersleri aldı. Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi ve Çiğilli Cemil Efendi’den Arapça, sarf, nahiv, fıkıh, akait, siyer gibi dinî ilimler tahsil etti. Hariçten imam hatip lisesi bitirme imtihanlarına girdi. Konya’nın musiki üstatlarından ve bir müddet de İstanbul’da Sadettin Kaynak’tan bazı ilahiler meşk etti. Avukat Mehmet Emin Bolay’dan Farsça ve edebiyat dersleri aldı. Divan edebiyatı ile ilgili çalışmalarda bulundu. Mehmet Akif, Yahya Kemal, Ali Ulvi Kurucu gibi son dönem Türk şairlerini yakından tanıdı. Aruz ve hece vezninde dinî ve tasavvufî şiirler yazarak 1960’dan itibaren yerel gazete ve dergilerde yayımlamaya başladı. Hattat Şükrü Efendi ve Hattat Hüseyin Öksüz’den hat dersleri aldı.

Şafak, Yeni Meram, Konya Postası, Yeni İstiklâl, Merhaba gazetelerinde; İslâm’ın İlk Emri Oku, İslâm Düşüncesi, Altınoluk, Gözyaşı ve Ribat dergilerinde şiir ve makaleleri neşredildi. Kervan (Konya 1985), Meşale, Silsile-i Şerife ve Tahmisler, Hadis-i Şeriflerden Buketler (Konya 2002), Nurlu Ufuklara (Konya 2003), Mevlâna ve Mefhumuyla Mesnevîden Pırıltılar (Konya 2007) isimli kitapları yayımlandı.

Evli ve dört çocuk sahibi Nuri Baş, 15 Şubat 2009’da Konya’da vefat etti. Üçler Mezarlığı’nda metfundur.

Nuri Baş

YUSUF KÜÇÜKDAĞ

BİBLİYOGRAFYA

  • Baş, 2003, 3; Komisyon, 2009, IX/5, 80.