BAŞARAKAVAK HALISI

Yöreye özgü bir dokuma.

Selçuklu ilçesine bağlı tarihî Başarakavak kasabasında halı dokumacılığı çok eskilere dayanmasına rağmen günümüzde üretim tamamen bitmiştir. Kullanım amaçlarına göre taban halısı, yolluk, seccade, heybe ve özellikle yastık gibi türlerin daha çok üretildiği yöre dokumalarında ebat bakımından bir standart yoktur.

Dokumaların genellikle kışın yapıldığı yörede sarma tip ahşap tezgâh kullanılmıştır. Kullanılan ipler yöre koyunlarından elde edilmiştir. Şehirde taratılan yünler, kirman ile eğrilerek ip hâline getirilmiştir. Halılarda Türk düğümü kullanılmıştır. Genellikle orta kalite olarak tabir edilen düğüm sıklığında üretim gerçekleşmiştir. Desen kompozisyonlarında geometrik, bitkisel ve nesneli motifler sıklıkla kullanılmıştır. Yanışların geometrik hâlinin hâkim olduğu bir desen anlayışı vardır. Coğrafi konumu itibariyle Derbent ve Küçükmuhsine yöresi dokumalarıyla benzerlikler gösterir.

Başarakavak halısı

AHMET AYTAÇ

BİBLİYOGRAFYA

  • Aytaç, 2002, 305-314; a.mlf., 2003, 501-507; a.mlf., 2009, 41-52.