AMBERREİS (ANBERREİS) TÜRBESİ

Türkiye Selçuklu Dönemi eseri.

Türbe bugünkü Amber Reis Mescidi ile Konya Lisesinin arasında yol üzerinde 1264 tarihinde yapılmış bir Selçuklu türbesi idi. 1927 yılında meydan genişletme çalışması sırasında yıktırılmıştır. Türbenin kare planlı bir gövde belirli bir yükseklikten sonra sekizgene dönüşmekte ve üzerine pramidal külah gelmekteydi. Gövdenin bir bölümü düzgün yonu taştan sekizgen kasnak ve pramidal külah tuğladan yapılmıştır. Türbenin kitabesini Konyalı yayımlamıştır.

Yıkılan Amberreis Türbesi

HAŞİM KARPUZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Konyalı, Konya Tarihi, 1964, 320-323; Karpuz, 2001b, 6.