ABAOĞLU MEHMET TEVFİK BEY

Bankacı, fotoğraf sanatçısı. (1884-1927)

Konya’da Babıaksaray Mahallesi’nde doğdu. Evleri Türbe Caddesi Abaoğlu Sokak’ta idi. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Güzel sanatlara meraklıydı ve zengin bir pul koleksiyonu vardı. Avrupa seyahati sırasında bir fotoğraf sergisinden esinlenip Konya’da Mehtap Fotoğrafhanesini kurdu. İlk stüdyosu PTT arkasındaydı, daha sonra Alâeddin civarına Gazi İlkokulunun karşı sına taşındı.

Abaoğlu M. Tevfik Bey, stüdyo fotoğrafçılığının yanı sıra Konya’nın renkli ve siyah beyaz kartpostallarını basmıştır. En güzel Konya kartpostalları Mehtap Fotoğrafhanesinin damgasını taşır.

Kendisi Konya Ahali Bankasının kurucularındandır. Konya’nın kültür tarihinde önemli yeri olan Türbe Caddesi üzerindeki Kayıklı Kahve Abaoğullarınındı. Daha sonra ailece İstanbul’a taşınmışlardır. Tıp doktoru Prof. Dr. Cihat Abaoğlu, Tevfik Bey’in oğludur. 1927 yılında, genç yaşında Siroz’dan İstanbul’da öldü. Fotoğraf malzemeleri İstanbul’da mezatta satılmıştır.

Abaoğlu Mehmet Tevfik Bey (Haşim Karpuz)

HAŞİM KARPUZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Karpuz, 1996, 104; Karpuz, 2008, 20.