ANADOLU

Mahallî gazete.

Konya basınında ikinci Anadolu gazetesi, Cumhuriyet Devrinde, 1964-65 yıllarında çıkarılmıştır. Sahibi ve başyazarı, Mahir İba’dır. 3 Ocak 1964 tarihinde yayımlanan gazetenin yazı işleri müdürü; Ş. Zafer Göncü’dür. Başlık altında; “Günlük Tarafsız Siyasi Gazete” ibaresi bulunmaktadır. 22 Ocak 1965 tarihine kadar dört sayfa çıkmış, bu tarihten sonra iki sayfaya inerek haftalık yayımlanmaya başlamıştır. Üç sayı sonra 19 Şubat 1965 tarihli 318. sayısından itibaren kapanmıştır. Fiyatı, on beş kuruş olan gazetenin, sayfaları, yedi sütunludur. Yeni Anadolu Matbaası ile Yıldız Basımevi’nde basılmıştır.

Gazetenin yazar kadrosu içinde; Erdoğan Bakkalbaşı, Yılmaz Yavru, S. Dinçer, Osman Atlıhan, İlhan Özdemir, Mürsel Şahinbaş, İbrahim Aczi Kendi, Osman Özdemir, Cemalettin Akdere gibi isimler bulunmaktadır.

Köşe yazıları dışında, roman, şehir haberleri, bulmaca kısımları olan gazete; magazin ağırlıklı bir sayfa da ayırarak, “arka sayfa güzeli” mantığına uygun kadın fotoğrafları yayımlamıştır.

Maddi imkânsızlıktan önce küçülen gazete; kapanış sebebi olarak, Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünün aldığı kararları gösterir. Buna göre; kurum kararı ile fikir işçisi sayısı artırılmakta, entertip zorunluluğu getirilmektedir. Kararlara uymayanların resmî ilânı kesilmektedir. Anadolu basınında kurum kararına uyacak güçte gazete sayısı azdır. Anadolu gazetesi de şartları yerine getiremediği, üstelik Basın İlân Kurumu’na “Dost Yüzlü Düşman”ı tarafından şikâyet edildiği için yayın hayatına son vermiştir.

Anadolu gazetesi (Cumhuriyet Dönemi)

CANER ARABACI

BİBLİYOGRAFYA

  • Anadolu, sy. 31-124, 318; Arabacı vd., 2009, 307-310.