ANADOLU AJANSI KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

.

Anadolu Ajansı (AA), Millî Mücadele’nin başlarında girişilen millî davanın her yana duyurulmasına yönelik doğru ve tarafsız haberciliğe duyulan büyük ihtiyaçtan ortaya çıktı. Daha TBMM açılmadan 6 Nisan 1920 tarihinde kurulan Anadolu Ajansı, devletin temellerini atan TBMM’nin çıkardığı ilk yasaları duyurdu. Millî Mücadele’nin her aşamasına ve Cumhuriyet inkılâbına tanıklık eden Ajans’ın adı Atatürk’le özdeşleşti. AA muhabirleri Atatürk’ün her çalışmasında yanında olan; yurt gezilerini izleyip, halka seslenişini, gösterdiği hedefleri en iyi şekilde duyurdular.

Anadolu Ajansı Türk dış politikasının, Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve günlük yaşamının da tanığıdır bu yüzden birinci elden kaynak niteliği taşımaktadır.

Cumhuriyet’in kurulmasının ardından büyük illerde temsilcilikler kurarak zaman içinde örgütlenmesini geliştiren AA’nın ilk Konya temsilcisi Tacettin Öney’dir.

Temsilciliğin 1988 yılında Belediye İş Hanı’na taşınmasının ardından Konya Büro Müdürlüğü kuruldu. İlk büro müdürü, kurumun bir süre temsilciliğini de yürüten A. Rıdvan Bülbül* oldu. Büro Müdürlüğü 2004 yılında AA Konya Bölge Müdürlüğüne dönüştü. Kurumun ilk bölge müdürü Ersin Altınsoy’dur. Hâlen kurumun bölge müdürlüğü görevini Ahmet Kayır yürütmektedir.

AA Konya Bölge Müdürlüğüne Konya’nın yanı sıra Aksaray ve Karaman illeri de bağlıdır. Konya merkezde bir müdür ve beş muhabirle hizmet veren kurumun ayrıca Konya’nın yirmi dokuz ilçesi ile Aksaray ve Karaman’ın merkez ilçelerinde muhabirleri bulunmaktadır. Konya Bölge Müdürlüğü yayımladığı haber ve fotoğraflarla AA’nın Türkiye’deki bütün bölgeleri arasında kişi başına düşen haber sayısı açısından birinci sırada yer almaktadır. AA’nın Konya’daki haberlerinin yayımlanma oranı yaklaşık %90’ı bulmaktadır. AA, Konya’da rutin olayların takip edilmesinde, Konya ekonomisi, turizmi, tarımı, sanayisi ve günlük hayatı ile ilgili haberlerin yerel ve yaygın basında yer almasında önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Anadolu Ajansı haber bülteni (1934)

(KONYA)

BİBLİYOGRAFYA

  • http://www.aa.com.tr/tarihce/