ANADOLU MANŞET GAZETESİ

Mahallî gazete.

1992 yılında Sabri Altun tarafından Çare olarak yayın hayatına başladı. Tabloid olarak birinci hamur kâğıda basıldığı bu ilk döneminde yazı işleri müdürü de Erdoğan Nesimioğlu’dur. Dergi, on sekiz ay sonra “Konya Manşet” adıyla haftalık gazeteye dönüştürüldü (1995). Haftalık Konya Manşet, 22 Ocak 1996’da günlük olarak okurlarıyla buluştu. 1997 yılında Karaman, Niğde ve Aksaray’da satılmaya başlayınca ismindeki “Konya” ibaresi “Anadolu” olarak değiştirildi. Gazete, hâlen “Anadolu Manşet Bölge Gazetesi” başlığıyla yayın hayatına devam etmekte; Konya’nın yanı sıra Karaman ve Aksaray illerinde de yayımlanmakta, ayrıca Konya’daki bütün ilçelere de ulaştırılmaktadır.

2015 yılında Sabri Altun’un devrettiği gazetenin şu anki imtiyaz sahibi Hasan Kiraz, sorumlu yazı işleri müdürü Halil İbrahim Çakmak’tır.

 

Anadolu Manşet gazetesi

OSMAN DİKİLİTAŞ

BİBLİYOGRAFYA