ÂŞIK MEHMET

(H 1274/1858-R 1336/1920) Halk şairi.

Konya’nın Yunusoğlu (günümüzde Akçeşme) Mahallesi’nde doğdu. Hayatını imamlık yaparak geçiren Âşık Mehmet hem saz çalmakta hem de âşıklıkta ün kazandı. R 1336/1920 yılında vefat eden Âşık Mehmet, Nazenin tarikatına mensuptu.

AZİZ AYVA

BİBLİYOGRAFYA

  • Gazimihâl, 1947, 53; Yeniterzi, 2001c, 84; Ayva, 2005, 200.