BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

(BÜ Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi) Özel sağlık kuruluşu.

Başkent Üniversitesi Hastaneleri, merkezi Ankara’da olan Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı ile Haberal Eğitim Vakfı tarafından kurulan Başkent Üniversitesine bağlı kuruluşlardır. Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi bu hastanelerden biridir ve 6 Haziran 2003 tarihinde hizmete başlamıştır.

Vakıflar bünyesinde Başkent Üniversitesini ve buna bağlı çeşitli merkezlerdeki hastaneleri (Ankara, İstanbul, Adana, İzmir, Alanya, Konya) Prof. Dr. Mehmet Haberal kurmuştur.

Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi 22.000 m² kapalı alan üzerine kurulmuş; biri Diyaliz Merkezi olmak üzere, dört bloktan oluşmaktadır.

Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, 200 yataklı kapasiteye çıkabilen tedavi üniteleri, otuz makine kapasiteli diyaliz merkezi, elli yataklı yoğun bakım üniteleri (Genel, Kardiyoloji, KVC, Çocuk Yoğun Bakım, Yeni Doğan Yoğun Bakım), Yanık Yoğun Bakım Ünitesi, iki doğum hane, yedi ameliyathane ile modern görüntüleme ve laboratuar üniteleri mevcuttur.

Başkent Üniversitesi Ankara Tıp Fakültesine bağlı bir merkez olması sebebiyle, öğretim elemanı statüsünde alanında deneyimli 100’e yakın hekim, 250 sağlık personeli (hemşire, teknisyen) ve 300 idari personel olmak üzere toplam 650 personeli ile hizmetini sürdürmektedir.

Düzenli olarak verilen hizmet içi eğitimlerde enfeksiyon, sterilizasyon, hasta bakımı ve tedavisi gibi konular, kalite anlayışı çerçevesinde sürekli güncellenerek ve son gelişmeler takip edilerek yürütülmektedir. Başkent Üniversitesinin bu çabası da ülke insanının yetişmesine, dolayısıyla ülkemize bir eğitim hizmeti olarak dönmektedir. Yine bu maksatla, 2008 yılında, Başkent Üniversitesine bağlı olarak hastane bünyesinde Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretime başlamıştır.

Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2 Ekim 2003 tarihinde TSE. EN. ISO: 9000:2001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi almıştır.

2016 yılı itibariyle hastane, bünyesinde modern bir radyoterapi, onkoloji ve ağız diş sağlığı merkezini de hizmete geçirmiş bulunmaktadır.

Başkent Üniversitesi Hastanesi

BEKİR ŞAHİN

BİBLİYOGRAFYA