ARAPKİRLİZADE HACI MUSTAFA EFENDİ

Osmanlı Dönemi Konya belediye başkanı. (ö. 1336/1920)

Konya ulemasından Arapkirli Hacı Mehmet Efendi’nin oğludur. Medrese tahsili gördü. 1908-1912 yılları arasında Konya Belediye Reisliği yaptı. Atatürk Anıtı’nın kaidesini teşkil eden Ziraat Abidesi onun belediye başkanlığı döneminde inşa edildi. 1336/1920 yılında öldü. Üçler Mezarlığı’nda metfundur.

 

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Aytekin, 2003, 189; Es, BKA.