ARAPLAR AK CAMİ

Geç Dönem Osmanlı eseri.

Karatay ilçesi, Araplar Mahallesi’nde yer alan cami, 1907 yılında yapılmış bir Osmanlı eseridir. Yamuk planlı bir son cemaat mahalli ve harimden meydana gelir. Son cemaat yerine batıdan girilir. Kerpiç duvarlı, düz toprak dam üzerine kırma çatılıdır.

Harim, doğu ve batıda üçer, güney ve kuzeyde ikişer altlı üstlü pencere sistemi ile aydınlatılmıştır. Üst pencereler küçüktür. Minare tek şerefeli, kısa külahlıdır. Giriş kapısı çift kanatlı olup yarım daire kemerlidir. Kapının üzerinde yapım kitabesi yer alır. Harim, üçerli ahşap sütunla, mihrap duvarına dik üç sahna ayrılmıştır.

Harimin örtüsünü taşıyan ahşap direkler bağdadi Bursa kemeriyle birbirine bağlanmıştır. Harimin kuzeyinde mahfil yer alır. Ahşap mihrap düz bordürlerle çevrilmiştir, nişinde yağlıboya perde-kandil motifi yer alır.

Minber ahşaptan olup ajur tekniğinde yapılmış geometrik motifli bir korkuluğa sahiptir. Yan aynalığı dik üçgenlerin iç içe geçmesiyle oluşturulmuştur. İçerisinde ajur tekniğinde yapılmış bitkisel bir süsleme görülür. Yapının kitabesine göre cami, R 1323/M 1907 tarihinde yapılmış, onarımlarla geniş ölçüde özgünlüğünü koruyarak günümüze ulaşmıştır.

Araplar Ak Camiİ

HAŞİM KARPUZ

BİBLİYOGRAFYA