BEHÇET EFENDİ

(Hacı Adil Efendizade) (1275/1858-1926) Hattat.

Konya’da Ovaloğlu (günümüzde Nakiboğlu) Mahallesi’nde doğdu. Babası Adliye Medresesinin kurucusu Müsevvitzade Hacı Adil Efendi’dir. Mehmet Zari Efendi’nin küçük kardeşidir. Tahsilini babası ile amcası müftü Abdullah Vahdi Efendi’de tamamlayarak icazet aldı. Ayrıca Sırçalı Medresesi müderrisi Ali Vehip Efendi’nin de derslerine devam etti.

Uzun yıllar Ulvî Sultan Mescidi’nde imamlık yaptıktan sonra memuriyete intisap etti. Emniyet teşkilâtından emekli oldu.

İyi bir hattat olan Behçet Efendi, sülüs, talik ve nesih hatla yazı ve levhalar yanında pek çok risale ile bir de İshak Zencanî Şerhi yazdı.

1326/1910 yılında hükümetin resmî müsaadesi ile hanımının akrabası olan Konya müftüsü Aladağlı Ahmet Rüştü Efendi ile hacca gitti. Dürüst bir insan olarak tanınan Behçet Efendi, 1926 yılında vefat etti. Üçler Mezarlığı’nda metfundur.

Behçet Efendi

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Es, Arşiv; Uz, 2004b, 250; Uyar, Hattatlar, 16/56.