ARAPLAR MEZARLIĞI

Tarihî bir mezarlık.

Konya’nın Karatay İlçesi, Araplar Mahallesi’nde yer alan mezarlık, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda dikdörtgen şeklindedir. 38.000 m²lik oldukça büyük bir alanı kaplar. Mezarlığın çevre duvarının bir bölümü moloz taş yapılı, bir bölümü ise kalıp betonla yenilenmiştir. Kalıp betonla yenilenen duvarın üzerine ferforje parmaklıklar yapılmıştır. Kuzeybatı ve güneydoğuda olmak üzere iki giriş kapısı bulunmaktadır. Girişlerde ve iç kısımlarda çok sayıda çeşme yer almaktadır. Mezarlığın içerisinde düzgün yürüyüş yolları yapılmış ve yol boyları ağaçlandırılmıştır. Zemin yabani otlarla kaplıdır. Mezarlığın güney kısmındaki bir bölüm oldukça derin bir şekilde çökmüştür. Mezarlığın kuzey-batı girişinde bekçi kulübesi bulunmaktadır. Korunması ve bakımı bekçi tarafından sağlanmakta ve defin işlemi hâlen devam etmektedir.

Tarihî mezar taşlarında kullanılan malzeme Sille ve Gödene taşı ile mermerdir. Mezar şahideleri üçgen alınlıklı, sivri ve yarım daire kemerli olup süslemesizdir. Erkeklere ait mezar taşlarında sarıklı başlıkların tercih edildiği de görülmektedir. Taşlarda yazı çeşidi olarak sülüs ve talik hat tercih edilmiştir. Bu yazılar kabartma tekniğindedir. Bazı mezar taşlarında yazılar kartuş içine alınmıştır. Ayrıca çok sayıda üzerinde yazı bulunmayan, kabaca şekillendirilmiş, büyük boyutlu mezar taşları da bulunmaktadır. Mezarların bir kısmının yalnız baş taşı, bir kısmının ise hem baş taşı hem ayak taşı mevcuttur.

Cumhuriyet Dönemi mezar taşlarında ise mermer ve beton malzeme kullanılmış, hem baş hem ayak taşının bulunduğu çerçeveli mezar tipi tercih edilmiştir. Baş taşlarında güneş formlu bir tepe kısmı yapılmış, ayak taşlarında ise servi motifi sık

Konya’nın Karatay İlçesi, Araplar Mahallesi’nde yer alan mezarlık, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda dikdörtgen şeklindedir. 38.000 m²lik oldukça büyük bir alanı kaplar. Mezarlığın çevre duvarının bir bölümü moloz taş yapılı, bir bölümü ise kalıp betonla yenilenmiştir. Kalıp betonla yenilenen duvarın üzerine ferforje parmaklıklar yapılmıştır. Kuzeybatı ve güneydoğuda olmak üzere iki giriş kapısı bulunmaktadır. Girişlerde ve iç kısımlarda çok sayıda çeşme yer almaktadır. Mezarlığın içerisinde düzgün yürüyüş yolları yapılmış ve yol boyları ağaçlandırılmıştır. Zemin yabani otlarla kaplıdır. Mezarlığın güney kısmındaki bir bölüm oldukça derin bir şekilde çökmüştür. Mezarlığın kuzey-batı girişinde bekçi kulübesi bulunmaktadır. Korunması ve bakımı bekçi tarafından sağlanmakta ve defin işlemi hâlen devam etmektedir.

Tarihî mezar taşlarında kullanılan malzeme Sille ve Gödene taşı ile mermerdir. Mezar şahideleri üçgen alınlıklı, sivri ve yarım daire kemerli olup süslemesizdir. Erkeklere ait mezar taşlarında sarıklı başlıkların tercih edildiği de görülmektedir. Taşlarda yazı çeşidi olarak sülüs ve talik hat tercih edilmiştir. Bu yazılar kabartma tekniğindedir. Bazı mezar taşlarında yazılar kartuş içine alınmıştır. Ayrıca çok sayıda üzerinde yazı bulunmayan, kabaca şekillendirilmiş, büyük boyutlu mezar taşları da bulunmaktadır. Mezarların bir kısmının yalnız baş taşı, bir kısmının ise hem baş taşı hem ayak taşı mevcuttur.

Cumhuriyet Dönemi mezar taşlarında ise mermer ve beton malzeme kullanılmış, hem baş hem ayak taşının bulunduğu çerçeveli mezar tipi tercih edilmiştir. Baş taşlarında güneş formlu bir tepe kısmı yapılmış, ayak taşlarında ise servi motifi sıkça işlenmiştir.

Mezarlıkta görülebilen en eski mezar taşı 1133/1721 yılına aittir. Buradan mezarlığın XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinden günümüze kadar kullanıldığı anlaşılmaktadır.

ça işlenmiştir.

Mezarlıkta görülebilen en eski mezar taşı 1133/1721 yılına aittir. Buradan mezarlığın XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinden günümüze kadar kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Araplar Mezarlığı

HACER KARA

BİBLİYOGRAFYA

  • Özus-Bakım, 2002; KKTVKBK Arşivi 42.00/139 no.lu Dosya