ABDÜLGANİ AHMET (DOYRAN)

Konya’da Millî Mücadele’yi destekleyen Öğüt gazetesinin sahibi. (1886-1936)

Selanik’in Doyran kasabasında doğdu. Rüştiye tahsilinden sonra, Vilayet Matbaasında mürettip olarak çalışmaya başladı. 1912 yılında İstanbul’a giderek Cağaloğlu’nda küçük bir matbaa açtı. Hemşerisi Mustafa Kemal Paşa’nın tavsiyesi üzerine 1917 yılında Anadolu’ya geçerek Afyon’da Öğüt Matbaasını kurup Öğüt* gazetesini çıkarmaya başladı.

Yunanlıların İzmir’i işgalinden sonra matbaa ve gazetesini Konya’ya nakletti. Güllükbaşı’nda kiraladığı Hâkim Kafalı Vahdi Bey’in evinin alt katında faaliyetini sürdürdü. Gazetesi Öğüt’le Millî Mücadele’ye büyük destek verdi. Öğüt, o zamanlar Anadolu’da çıkan tek günlük gazete idi.

Konya’nın İtalyanlarca işgali sırasında bir gün Öğüt Matbaasının İtalyan askerleri tarafından basılacağını öğrenen Abdülgani Ahmet, gece matbaasının bir bölümünü Söylemez Türbesi’ne kaçırdı. Güllükbaşı’ndaki matbaası gerçekten sabahleyin İtalyan askerleri tarafından basıldı. Sivaslı Ali Kemali Hoca’nın tavsiyesi üzerine bu sefer gazetesini, Nasihat adı altında çıkarmaya başladı.

Abdülgani Ahmet, Konya’da Öğüt gazetesinin yayımını 21 Temmuz 1921 tarihine kadar aralıksız sürdürdü. Bu tarihten itibaren de gazete, Ankara’da günlük olarak çıkmaya devam etti.

1919 yılında Halep’te evlenen Abdülgani Ahmet’in kızı Perihan, Maraş’ta; büyük oğlu Orhan Konya’da, küçük oğlu Turhan da Ankara’da dünyaya geldi.

Millî Mücadele’den sonra Ankara’da matbaa ve ticaret işleri ile uğraşan Abdülgani Ahmet, 20 Mart 1936 tarihinde Ankara’da vefat etti.

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Önder, 1986, 3, 7, 9, 27.