ÇERAĞ

Aylık sanat-edebiyat dergisi.

İlk sayısı Haziran 1995’te yayımlandı. Aylık bir dergi olan Çerağ, Esra Yayınlarının desteğiyle otuz altı sayı çıktı. Mustafa Çalışkan, derginin sahipliği ve yazı işleri müdürlüğünü yürüttü. Genel yayın yönetmenliğini İbrahim Demirci* üstlendi. Yayın kurulunda, Zemçi Çetinkaya, İbrahim Demirci, Ahmet Efe, Bülent Sönmez gibi isimler yer aldı.

Çerağ, tanınmış şair ve yazarların yanı sıra gençlere de yer verdi. Bu tutumuyla Çerağ dergisi âdeta bir mektep gibiydi.

Öykü, şiir, deneme, günlük, söyleşi tarzı ürünlerin yayımlandığı Konya mahreçli Çerağ’ın edebiyat dünyasında unutulmayıp yarına kalabilecek iki ana yönü vardı. Birincisi ülke çapında yayın yapma başarısı, ikincisiyse umuma mal olmuş şair ve yazarların dergi bünyesinde yer alması ve bu isimlerle birlikte gençlere de yer açılmış olması idi.

Zemçi Çetinkaya, İsmail Totan, Murat Güzel, Bülent Sönmez, Abdullah Harmancı*, Ahmed Behcet, Ahmet Efe*, Ahmet Aziz Gök, M. Akif Kuruçay, Beşir İder, Bekir Urfalı, Nurettin Kılıç, Hicran Bakan, Erbay Kücet, Himmet Karataş, Elif Gökçe, Züleyha Nur Bulut, Fatma Mutlu, Şahin Taş, Ali Celep, Macit Er, Nilgün Kılıç, Murat Kayacan, Mehmet Ali Güney, Faruk Yazar, Lütfi Şehsuvaroğlu, İbrahim Hakkı Evran, Hüseyin Su, Ali Şan, Meral Yaka, Ahmet Şükrü Kılıç, Süleyman Top, Hayriye Karaşahin, Mustafa Uçurum, Yadigâr Yetkin, Lokman Erdoğan, Süleyman Pekin, Menşure Uçak, Duygu Aybek, Ayşe Uzun, Nazlı Rana Gürel, Ruzin Altıner, Mustafa Kabakçı*, Murat Soyak, Ayşe Tan, İbrahim Soylu, Ömer Çiğdeli, Mehmet Bayyiğit, İbrahim Demirci, Ergün Öztürk, M. Ali Köseoğlu*, Mehmet Atilla Maraş, Ali Özgün, Eda Aslan, Serpil Bahtiyar, Orhan Ceylan, Mecbure İnal, Ahmet Vurman, Selçuk Küpçük, Ninar Esber, Ahmet Kazım Ürün*, Sadık Hidayet, Abdullah Yiğitoğlu, Ali Ekecik, Mehmet Akif Sarıkaya, Kadir Okutan, Hasan Kuvvet, Sude Karaduman, Velid Haznedar, Vural Kaya* gibi isimler Çerağ’ın geniş yazar-şair kadrosunu oluşturuyordu.

 

Çerağ dergisi kapağı

VURAL KAYA

BİBLİYOGRAFYA