ÂŞIK ÖMER

(1255/1840-1325/1910) Halk şairi.

Konya’da yetişti. Şirlerinde “Âşık Ömer” mahlasını kullanan şair, Gezlevili Âşık Ömer’in gölgesinde kalmıştır. Geçimini çiftçilikle sağlayan Mevlevi idi. 1910 yılında Konya’da vefat etti.

AZİZ AYVA

BİBLİYOGRAFYA

  • Gazimihal, 1947, 50; Yeniterzi, 2001, 84; Ayva, 2005, 202.