ABDÜLKADİR DEDE

Mesnevihan ve Mevlâna Dergâhı sertariki (ö. 1248/1832)

Konya’da doğdu. Konya’nın köklü ailelerinden Burhanzadeler’e mensuptur. Aynı zamanda da Mevlâna soyundandır. Abdülkadir Dede, tahsilini ve çilesini tamamladıktan sonra uzun yıllar Mevlâna Dergâh’ında mesnevihanlık ve sertariklik görevlerinde bulunduktan sonra 1248/1832 yılında vefat etti. Kabri Mevlâna Dergâhı Haziresi’ndedir. Kabir taşı hâlen Mevlâna Müzesi’nde muhafaza edilmektedir.

İBRAHİM KUNT

BİBLİYOGRAFYA

  • Es, Arşiv; Bakırcı, 2007, 31.