ÂŞIK RIZA

(1294/1878-1324/1906) Halk şairi.

Konya’da doğdu (Gazimihal, doğum tarihini kesin olmamakla birlikte 1853 olarak vermiştir). Âşık Safderî’nin ağabeyidir. İlk ve orta öğreniminden sonra çalışma hayatına atıldı. Konya ve Seydişehir’de çeşitli kademelerde memuriyette bulunduktan sonra Düyûn-ı Umûmiyye’den emekli oldu.

Daha çocukluğundan itibaren şiir ve kafiyeli sözler söyleme yeteneği vardı. Günlük hayatın kelimelerini kafiye oluşturacak şekilde kullanırdı: Halıcı / Gel buraya alıcı; Çalışır / Anca alışır, vb. Ayrıca muamma oluşturmada ve çözmede de mahirdi.

İyi bir eğitim almasının sonucu olarak destan ve koşma gibi hece ölçüsü ile yazılanların yanında divân, semai, kalenderi gibi aruzlu türlerde de başarılı örnekler vermiştir. Dili, hece ölçüsüyle yazılan şiirlerinde de pek duru değildir.

Yirminci yüzyılın başında vefat eden Rıza’nın, Sadeddin Nüzhet Ergun tarafından görülen divançesinde şiirlerinden çeşitli örnekler yer almaktadır. Bu şiirlerinden Seydişehir Destanı pek tanınmıştır.

SAİM SAKAOĞLU

BİBLİYOGRAFYA

  • [Ergun]-[Uğur], 2002, 23-28; Gazimihal, 1947, 51-52.