ÂŞIK SAFDERÎ/SALİH

(1849-1899 [?]) Halk şairi

Asıl adı Salih olan Safderî, XIX. yüzyıl Konya âşıklık geleneğinin önemli adlarındandır. Âşık Rıza’nın kardeşi olan Safderî saz çalmakta usta idi. Konya’da attarlıkla geçimini sağlayan Safderî, özellikle tasavvufi şiirleriyle ün kazandı. Sadedin Nüzhet Ergun ve Mehmet Ferit Uğur, Safderî’nin ölüm tarihini 1317/1899 olarak verirken, Mahmut Ragıp Gazimihal ise 1914 olarak verir. Muhtemelen Mevlevî geleneğine mensup olan âşığın kabri Üçler Mezarlığı’ndadır.

AZİZ AYVA

BİBLİYOGRAFYA

  • [Ergun]-[Uğur], 1926, 60-61; 2002, 169-170; Gazimihal, 1945, 4; a. mlf., 1947, 51; Halıcı, 1985, 9; Yakıcı, 1994, 197; Yeniterzi, 2001, 137-138; Ayva, 2005, 239.