ÂŞIK SAİT AĞA

(ö. 1328/1912?) Halk şairi.

Silleli âşıklardan olan Sait Ağa, süvari çavuşu idi. Hacı Haşim adlı hocayı öldürdüğü için idama mahkûm edildi. Konya eşrafından Tahir Paşa’nın* araya girmesiyle cezası kürek mahkûmluğuna çevrildi. Hapisten çıkınca Sille’de nahiye müdürlüğü, bir süre de hapishane müdürlüğü yapan Sait Ağa tahminen 1328/1912’de vefat etti.

ALİ IŞIK

BİBLİYOGRAFYA

  • [Ergun]-[Uğur], 2002, 170-172; Özönder, 1998a, 286-289; Yeniterzi, 2001, 138