ÇUMRALI, CELAL

Hukukçu, şair, yazar. (1916-1990)

Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Konya’da yapan Çumralı, 1939 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Mersin başta olmak üzere çeşitli illerde uzun yıllar hâkimlik ve avukatlık yaptı. Resmî görevinin yanında, edebiyatla da ilgilendi. Salkım, Yelken, Dost ve Güney gibi dergilerde yayımladığı şiirlerini, daha sonra hikâye, eleştiri ve denemeleri izledi.

Mersin’de Akkahve isimli, fikir, sanat ve edebiyat insanlarının buluştuğu mekânın müdavimlerindendi. İnsan sevgisi, dostluk ve barış temalarını işlediği şiirlerini Büyü (1945), Dost (1957), Mavi Dünya (1959), Evren (1959), Ağıt (1970); öykülerini Kırk Dalganın Suyu ve Kırk Çakıl (1946); denemelerini de Şiirin Geleceği: Şiir Sorunları (1965) adıyla kitaplaştırdı.

Celal Çumralı, 1990 yılında Mersin’de vefat etti.

Celal Çumralı'nın Mavi Dünya kitabının kapağı

ABDULLAH UÇAR

BİBLİYOGRAFYA

  • Çetin, 2010, 158; Işık, 2006, III/ 971.