BEZİRCİZADE HACI EMİN EFENDİ

Hattat. (1299/1882-1331/1915)

Konya’nın Kurbucedit Mahallesi’nde doğdu. Babası Bezircizade Ali Efendi’dir. İlk tahsilini mahalle mektebinde yaptıktan sonra Konya müftülerinden Yalvaçlı Ömer Vehbi Efendi’nin derslerine devam ederek ondan icazet aldı. Bir süre de Konya’da açılan Mekteb-i Hukuka devam etti ise de bitiremedi.

1907 yılında açılan imtihanla Alâeddin Camii İmam Hatipliğine tayin edildi; vefat edinceye kadar bu görevde kaldı. Aynı zamanda iyi bir hattat olan Emin Efendi, rika, talik ve sülüs yazı ve levhalar yazdı.

Konya’da “Bezircizade” unvanıyla anılan Hacı Emin Efendi, son derece zeki, tasavvufa aşina, Arapça ve Farsçaya vâkıftı. Bilhassa ün yaptığı güçlü hitabeti ve âlimane konuşmalarıyla halkı irşat ederek halkın sevgi ve saygısını kazandı.

Arapçadan tercüme ettiği bir Rüya Tabirnamesi vardır.

1915 yılında vefat eden Emin Efendi, Yağlıtaş Mezarlığı’na defnedildi. Bu mezarlığın kaldırılması üzerine mezarı Hacıfettah Mezarlığı’na nakledildi.

Oğulları Tahir ve Şakir Oba, Konya millî eğitimine hizmetleri geçen ve camiada sevilen, mütedeyyin şahsiyetlerdi. En küçük oğlunun doğumundan yirmi gün sonra genç yaşta vefat eden Emin Efendi’nin adı bu oğluna verildi. Kendi adını taşıyan bu oğlu da PTT şube müdürlüğünden emekli olmuştur.

Torunu Şakir Oba’nın kızı Ayhan Alp de (d. 1943) Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Üyeliğinde bulunmuş, 2003 yılında Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünden emekli olmuştur.

Hacı Emin Efendi’nin kitapları çocukları tarafından Konya Yüksek İslam Enstitüsüne hibe edilmiştir.

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Uz, 2004b, 265; Uyar, Hattatlar, 102-103/16.