BIYIKOĞLU, KEMAL

Selçuk Üniversitesi eski rektör vekili. (1924-1986)

Eskişehir’e bağlı Sivrihisar ilçesinin Beylikköprü köyünde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Sivrihisar ve Eskişehir’de yaptıktan sonra girdiği Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1948 yılında mezun oldu. Bir süre zirai mücadele ve devlet üretme çiftliklerinde görev yaptı. Askerlik hizmetini tamamlamasını müteakip, 1953 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesine asistan olarak atandı. Burada doktorasını tamamladıktan sonra 1958-1960 yılları arasında ABD’nin Nebraska Üniversitesi Ziraat Fakültesine gitti. Yurda döndükten sonra Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde doçent unvanı ile göreve başladı. Bu görevde iken 1965-1966 yılları arasında bir buçuk yıl Almanya’da Max Plack Institute’de çalıştı. 1967 yılında profesör oldu.

Bıyıkoğlu, Atatürk Üniversitesinde farklı dönemlerde genel sekreterlik ve muhtelif fakültelerde dekanlık görevlerinde bulunduktan sonra 1966 yılında rektörlük görevine atandı. Bu görevi 1976 yılına kadar sürdürdü.

1980 yılı sonlarında Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisine öğretim üyesi olarak geldi. 1982-1983 yılları arasında Selçuk Üniversitesi rektör yardımcılığı görevinde bulundu. Bu görevde iken Rektör Prof. Dr. Erol Güngör’ün* vefatı üzerine 21.04.1983 17.06.1983 tarihleri arasında rektörlüğe vekâlet etti.

1984 yılında Bursa Uludağ Üniversitesine nakil oldu. Bu görevde iken 18 Nisan 1986 yılında vefat etti.

İngilizce ve Almanca bilen Bıyıkoğlu’nun; Değişik Yem Konserve ve Hazırlama Metotlarının Henüz Gelişimini Bitirmemiş Sığırların Besi Güçleri Üzerine Tesirleri (1970), Doğu Anadolu’da Morkaraman Koyunlarında Kuyruk Kesiminin Gelişmeye, Et Verimine ve Kalitesine Etkileri (1977), Genel Zootekni (ders kitabı, 1973), Hayvancılıkta Kısırlık Problemi (1967), Hayvancılıkta Uygulanan Yetiştirme Sistemleri (1973), Koyunculukta Yetiştirme Bakım Yemleme ve İdare İşleri (1976), Türkiye’de Hayvancılığın Meseleleri ve Alınması Gereken Bazı Tedbirler (1977) gibi kitapları ve çok sayıda makalesi vardır.

Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu, evli ve üç çocuk babasıydı.

YAŞAR SEMİZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Semiz, 1999; Özünal, 2009.