BİLGE, ÖMER

(1915-1991) Ahşap sanatkârı.

Argıthanı’nda doğdu. Babası Hocazade Ali Efendi, annesi Fatma Hanım’dır. Konya Lisesini bitirdi. 1940 ila 1950 yılları arası İstanbul’da bir un fabrikasında çalışırken boş zamanlarında sanatın pek çok dalıyla ilgilendi. Konya’ya döndükten sonra çeşitli kurumlarda muhasebeci olarak çalıştı. İşinden arta kalan zamanlarda oğulları Cengiz ve Faiz’le birlikte rahle yapmaya başladı. Bir yandan da ünlü hattatların yazılarını ağaç levhalar üzerine oyma tekniğiyle işledi. 1980-90 yılları arasında Konya Ticaret Odası, Kültür Müdürlüğü ve Mevlâna Müzesi’ndeki sergilere katıldı. New Mexico’daki Asya Halk Sanatları Müzesi koleksiyonunda Selçuklu kafes motifli bir rahlesi bulunmaktadır.

Üç oğlu ile bir kızı olan Ömer Bilge, 23 Şubat 1991’de Konya’da vefat etti. Üçler Mezarlığı’nda metfundur.

Ömer Bilge

CENGİZ BİLGE

BİBLİYOGRAFYA