BİLGİ YOLU

Meslek, kültür, sanat ve edebiyat dergisi.

Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi tarafından Şubat 2002 yılında yayın hayatına başlayan Bilgi Yolu dergisi, “Konya’da mevcut kütüphane ve kütüphaneciliğin tanıtılması” amacıyla 2002-2007 tarihleri arasında altı aylık dönemler hâlinde yayımlandı. 5. sayıya kadar mesleki bir yayın hüviyetinde olan dergi, VII. sayıdan itibaren meslek, kültür, sanat ve edebiyat dergisi haline geldi. 19 x 27 cm ebadındaki dergi, kapak dâhil kırk beş sayfa idi. Konya İl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı ve Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şube Başkanı Yusuf Özcan, derginin sahipliğini, Kütüphaneci Birol Yılmaz ise derginin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Dergi aksaklıklarla 10 Temmuz 2007 tarihine kadar yayın hayatını sürdürdü.

İlk beş sayıda Prof. Dr. Recep Dikici, Prof. Dr. Mustafa Özcan, Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar Eroğlu ve Dr. Mustafa Can’dan oluşan bilim kurulunu, 6. sayıdan itibaren Prof. Dr. Saim Sakaoğlu*, Prof. Dr. Haşim Karpuz*, Prof. Dr. Orhan Çeker gibi bilim adamlarıyla genişletti. Derginin sahibi dernek başkanı Galip Yıldırım olurken yazı işleri müdürlüğünü Birol Yılmaz sürdürdü.

Dergi VI. sayısını, Necip Fazıl Kısakürek’e ayırdı. Bu sayıdan itibaren derginin, konularında özgün ve daha ilmî bir nitelik kazandığı gözlendi. Bu muhteva farklılığı derginin dizgisi ve cildine de yansıdı. Sayfa sayısı da artırılarak 108’e çıkarıldı. Dergi, VII. sayısında ise 201 sayfaya ulaştı. Yazı işleri müdürlüğünü Bekir Şahin’in -bu sayıdan itibaren- redaksiyonunu Ali Işık’ın yaptığı bu sayıda kütüphanecilik ile ilgili ciddi araştırmalara da yer verildi.

Dergi gelişimini VIII. sayısında da sürdürdü. İsminin yazı karakteri değiştirilerek önemli makaleler kapağında spot olarak verilmeye başladı. Özel dosya olarak “Mevlâna ve Mevlevilik” işlendiyse de kütüphane ve kütüphanecilikle ilgili konular da ihmal edilmedi.

Bilgi Yolu’nun IX. sayısı 6 Aralık 2006 tarihinde okurlarının karşısına çıktı. TDK Konya Şube Başkanı Hasan Coşar’ın dernek adına sahibi olduğu bu sayıda Mevlâna, Yunus Emre, Konya kültürü ve dil konularında yazılar ağırlıktadır.

X. sayı “Mehmet Akif Ersoy Özel Sayısı” olarak çıkartıldı. İsim logosu, kapak tasarımı yenilenen derginin sayfa sayısı da 248’e ulaştı. Derginin sonunda müteakip sayı için belirlenen konular ilan edilmesine rağmen kaynak bulma güçlüğü sebebiyle Bilgi Yolu’nun XI. sayısı çıkartılamadı.

Bilgi Yolu dergisi kapağı

BEKİR ŞAHİN

BİBLİYOGRAFYA