DAĞ, MUSTAFA ŞEVKET

Ressam, Konya milletvekili. (1876-1944)

İstanbul’da Küçük Mustafapaşa Mahallesi’nde doğdu. Babası, deniz önyüzbaşılarından Çerkez İsmail Kaptan, annesi Firdevs Hanım’dır. İlk eğitimini Âşık Paşa’da Hacı Ferhat Okulunda, orta eğitimini Öğretmen Okulunda yaptıktan sonra Güzel Sanatlar Yüksek Okuluna girdi. Burayı birincilikle bitirdi. Camilere karşı olan tutkusu yüzünden fırçasını bu konularda kullandı. Elli yılı aşkın sanat hayatında çok sayıda cami tabloları yaptı. Bu arada Atatürk’ün sezişi ve takdiri ile -bir abideler şehri olan- Konya’dan milletvekili seçildi. Bir devre açıkta kalan Şevket Bey, İnönü’nün önerisi ile Siirt’ten ikinci defa milletvekili oldu.

Şevket Bey, ressamlığı yanında güçlü bir resim öğretmeniydi. 1902 yılında Mahmudiye Rüştiyesinde başladığı resim öğretmenliğini İstanbul’un pek çok okulunda sürdürdü. Galatasaray Lisesindeyken ünlü ressamımız Fikret Mualla’nın hocası oldu. Bir ressam olan -daha sonra son halifeliğe seçilen Abdülmecit Efendi’nin şehzadeliğinde ve veliahtlığında en iyi dostu ve meslektaşı Şevket Bey’di. Şevket Bey onun himayesini sağlayarak arkadaşları Çallı İbrahim ile Hikmet Onat’la birlikte Türk Ressamlar Cemiyeti’ni kurdu (10 Aralık 1919).

Şevket Dağ, İslami kaidelere aşırı düşkün bir yaradılıştaydı. Belki de cami resimleri yapması bundan kaynaklanmıştır. Saat koleksiyonu da yapan Dağ, her çeşit saati ustalıkla tamir ederdi.

İnce, kıvrak bir zekânın ürünü nükteleri ve hazır cevap oluşuyla da dikkat çeken Şevket Dağ, 23 Mayıs 1944 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

Mustafa Şevket Dağ

ALİ IŞIK

BİBLİYOGRAFYA

  • TBBM Albümü,2004, 107, TBMM Albüm, 2010, I/273, 354, 424; TBMM, Arşiv, 24. 12. 2008; http://www.antikalar.com/v2/konuk/konuk0411.asp; http://www.mucadelegazetesi.com/Milletvekilleri.htm