DAĞDAŞ, BAHRİ

Konya milletvekili. (1919-1984)

Kars’ta doğdu. Babası Şevket Bey, annesi Suna Hanım’dır. İsviçre Yüksek Ziraat Mühendislik Okulunu bitirdi. Şeker Fabrikaları Zirai Planlama Uzmanlığı, XIII, XIV ve XV. Dönem Konya; XVI. Dönem Kars milletvekilliği ile Tarım Bakanlığı yaptı. Tarıma yaptığı hizmetler dolayısıyla Konya’da kendi adıyla anılan bir tarımsal araştırma enstitüsü bulunmaktadır.

1984 yılında vefat eden Bahri Dağdaş, Almanca bilmekte, evli ve üç çocuk babası idi.

 

Bahri Dağdaş

BEKİR ŞAHİN

BİBLİYOGRAFYA

  • TBBM Albümü, 2004, 336; TBMM, Arşiv, 14.01.2009.