ABAY, MUKBİL ŞİNASİ

Cumhuriyet Senatosu üyesi. (27 Eylül 1337/1921-13.11.2011)

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde doğdu. Nuri Bey ve Muhsine Hanım’ın oğludur. İlk ve ortaöğreniminden sonra 1942’de İstanbul Haydar Paşa Lisesini bitirdi. 1943’te İÜ Hukuk Fakültesinde yükseköğrenime başladı. 1946’da öğrenimini yarım bırakarak askere gitti. Askerlik dönüşü AÜ Hukuk Fakültesinde öğrenimine devam etti. 1951’de mezun olarak 5 Ekim 1951’de başladığı avukatlık stajını 22 Kasım 1952’de tamamladı. İstanbul Barosuna kaydolarak Çatalca’da serbest avukat olarak çalışmaya başladı. 11 Mart 1955’te görevini Konya Barosuna naklederek Konya’nın Ereğli ve Karaman ilçelerinde avukatlık yaptı. 1987’ye kadar sürdürdüğü mesleki çalışması yanında sosyal ve kültürel amaçlı dernek, kuruluşlarda ve Halkevinde görev aldı. 1974’de Ereğli CHP İlçe Danışma Kurulu Başkanlığını üstlenip ilçe yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.

5 Haziran 1977’de yapılan Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme seçiminde CHP adayı olarak Konya üyeliğine seçildi. Senato’da grup yönetim kurulu üyeliği yaptı.12 Eylül 1980’de yönetime el koyan ordunun, yasama meclislerini kapatmasıyla üyeliği sona erdi.

Ayşen Hanım (1926) ile evliliğinden Korhan (1954) ve Günseli (1964) adlarında iki çocuk babası olan Mukbil Şinasi Abay, 13 Kasım 2011 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Ulus Mezarlığı’nda metfundur.

Mukbil Şinasi Abay

(KONYA)

BİBLİYOGRAFYA

  • Çoker, Parlamento, 1995, II/589-590; Cumhuriyet, 14.11.2011.
  • Çoker, Parlamento, 1995, II/589-590; Cumhuriyet, 14.11.2011.