ÂŞIK SELİM

(1265/1849-1326/1911) Halk şairi.

Konya’nın Tekke (günümüzde Aziziye) Mahallesi’nde doğdu. Nazenin tarikatına mensup olan âşık, kasaplık yaparak geçimini sağlamış; 1326/1911 yılında de Konya’da vefat etmiştir.

AZİZ AYVA

BİBLİYOGRAFYA

  • Halk şairi
  • Halk şairi