DERELİ ABDULLAH EFENDİ

Hattat. (ö. 1911)

Aslen Meram Dere’lidir. Konya’nın Nehri Kâfur Mahallesi’nde yaşadı. Abdülbasir Efendi Medresesinde, Müftü Aladağlı Hacı Ahmet Efendi’nin derslerine devamla ondan icazet aldı.

Hattatlığı, meşhur hattatlardan Başaralızade İbrahim Hakkı Efendi’den tahsil etti. Birçok Mushaf-ı Şerif, enam, evrat ve icazetnameler yazdı.

Yazdığı levhaları ve sahifeleri satarak geçimini sağlardı. Birçok talebe yetiştiren Abdullah Efendi 1911 yılında vefat etti. Musalla Mezarlığı’nda metfundur.

HÜSEYİN ÖKSÜZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Uyar, Hattatlar, 1947, 99-100-101, 14.
  • Uyar, Hattatlar, 1947, 99-100-101, 14.