BİLGİN, MUSTAFA VEHBİ

Konya milletvekili. (1901-1978)

Konya’da doğdu. İnliceli ailesinden Ali Rıza Efendi’nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Konya’da yaptıktan sonra Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi.

Bir ara öğretmenlik de yapan Vehbi Bilgin, muhtelif yerlerdeki hâkimlik hizmetinin ardından, Ankara Temyiz Mahkemesi Baş Müdde-i Umumi Muavini (başsavcı yardımcısı) iken kırk dokuz yaşında, VI. Dönemde, Konya milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Bu dönemde avukatlık mesleğini yürüttüğü gibi CHP İl İdare Kurulu Başkanlığını da yaptı.

Konya ve Konyalıya olan hizmetleri takdir toplayan Bilgin, 1939 yılı genel seçimlerinde tekrar parlamentoya girdi. Bilgin, bu dönemde TBMM’de, Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliğine de seçildi.

Almanca bilen, evli ve bir çocuk babası Mustafa Vehbi Bilgin, 4 Mart 1978’de vefat etti. Üçler Mezarlığı’nda metfundur.

Mustafa Vehbi Bilgin

AHMET ATALAY

BİBLİYOGRAFYA

  • Atalay-Çıpan, 1999, 121-122; Öztürk, 1994, 124; Ekekon, 25 Mart 1939, 534-580/1; 23 Şubat 1943, 2018/1; Babalık, 8 Mayıs 1950, 7887/3.