ÂŞIK SEYYİT

(H 1255/1839-40-H 1325/1907-08) Halk şairi.

Konyaʼda doğdu. Mevlevi geleneğine mensup olan âşık kitabet sanatıyla geçimini sağladı. H 1325/1907-08 senesinde Konyaʼda vefat eden Âşık Seyyit, zaman zaman, Seyyit Figani, Seyyit Seyfî ve Seyyit Ali karıştırılmıştır.

AZİZ AYVA

BİBLİYOGRAFYA

  • Ayva, 2005, 205; Yeniterzi, 2001, 86; Gazimihal, 1946; a. mlf., 1947, 50.