BİNAL, ADİL

Hattat. (1876-1938)

Konya’nın Zenburi Mahallesi’nde doğdu. Babası sipahi alaybeylerinden Ahmet Beyzade Seyyit Ali Hayati Efendi’dir. Konya Milletvekili Muhsin Adil Bey’in babasıdır. Darülmualliminden mezun oldu. Hat hocası, meşhur hattatlardan dayısı Mahbup Efendi’dir*. Güzel sülüs, nesih ve talik yazardı. Veli Sabri Uyar*, Konya’da birçok evde yazılarının olduğunu belirtmiştir.

Konya İdadisinde ve Darülmualliminde hüsnühat hocalığı yaptı. Bir müddet de yazı işleri müdürlüğünde çalıştı. 1918-30 yılları arasında Elektrik Şirketi ve Ahali Bankası muhasebesinde görev yaptı. Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü muhasebesinde çalıştığı esnada 1938 yılında vefat etti. Ankara Cebeci Mezarlığı’nda metfundur.

HÜSEYİN ÖKSÜZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Uyar, Hattatlar, 1947, 99-100-101, 14.