DESTEGÜL

Mevlevi kıyafetinde bir unsur.

Farsça gül destesi demektir. Derviş cihazındaki (çeyizindeki) kıyafette bulunan bir unsurdur. Mevlevî kıyafetinde, tennurenin üstüne, hırkanın içine giyilen, bedene oturacak şekilde dikilmiş bir tür erkek yeleğidir. İnce ve daha çok beyaz kumaştandır. Bele sarılmış kuşak olan “elfenemed (elifî nemed)”e kadar iner. Dar ve uzun kolludur. Kolları bedenden düz olarak çıkar. Düğmesiz olup, önü açıktır. Ön kısımdaki sol parçanın ucunda, parmak eninde bir şerit (kaytan) vardır. Bu, kuşağın tam orta yerinde üstten getirilerek kuşağın katları arasına iyice sokuşturularak, sıkıştırılır. Böylece, sema esnasında sol tarafın açılmaması temin edilmiş olur.

Destegülün altına göğsü örtecek biçimde, yakasız ikinci bir gömlek daha giyildiği olur. Buna, “işlik”, “içlik” denir. Mevlevi dervişleri destegülü hücrede bulunduklarında giyerlerdi.

Orta Asya Türk kültürü ile Müslüman kıyafetinin gelenek ve göreneğinin ortaklaşa izlerini taşır. Mevlevilikte özel yeri, anlamı, değeri ve ifadesi vardır.

Semazen Kıyafeti

HASAN ÖZÖNDER

BİBLİYOGRAFYA

  • el-İstanbulî, 2002; Atasoy, 2005; Çelebi, 1957; Gölpınarlı, 1963; Koçu, 1967, 88-89; Önder, 1957, 3-15; Pakalın, Deyimler ve Terimler, 1946, I/433; Top, 2001; Özönder, 2006, 37-39.