DEVLET ŞAH HATUN

Sultan Veled’in torunu. (ö. 816/1413-14)

Mevlâna’nın oğlu Sultan Veled’in torunlarındandır. Esas ismi Sultan Hatun’dur. Babası Germiyanoğlu Süleyman Şah Çelebi, annesi Hz. Mevlâna’nın hanım soyundan Mutahhara (Abide) Hatun’dur*.

Babasından sonra Mevlevilik tarikatını kuran Sultan Veled, Mevleviliğin üçüncü büyük merkezi olan Kütahya’da, yedi yıl gibi uzun bir süre kaldı. Kütahya’da Germiyanoğlu beyi olan Süleyman Şah, Hz. Mevlâna ve Sultan Veled’e olan hayranlığından dolayı Mutahhara Hatun’la evlendi. Bu evlilikten Hızır ve Burhaneddin İlyas isminde iki oğlu, Sultan Hatun isminde bir de kızları oldu.

O dönemin Osmanlı sultanı olan Murat Hüdavendigâr’ın, Anadolu topraklarında sınırlarını genişletmesi üzerine, Germiyanoğulları ile arasında husumet başlayınca ilişkileri sıcak tutabilme adına, sıhriyet bağı yöntemine başvurdular. Bu uzlaşmanın ardından İshak Fakih’in elçiliğiyle, Murat Hüdavendigâr’ın oğlu Yıldırım Bayezit ile Mutahhara Hatun’un kızı Sultan Hatun’un evlenmelerine karar verildi. Germiyanoğulları Sultan Hatun’a, Kütahya’ya bağlı Tavşanlı, Emet, (Eğrigöz) Simav ve çevresini çeyiz olarak verince Kula’yı başkent yapıp oraya yerleştiler.

Yıldırım Bayezit ile evlendikten sonra (1378) Devlet Şah ismini alan Sultan Hatun’un, Mehmet, Mustafa ve Musa isminde üç oğlu oldu.

H 816 Şevvalinde (M Aralık/Ocak 1313-14) yılında vefat eden Devlet Şah Hatun, eşi Yıldırım Bayezit ile beraber, oğlu Mehmet Çelebi’nin Bursa’da yaptırdığı ve kendi isimlerini taşıyan türbelerinde metfundur.

NEZAHAT BEKLEYİCİLER

BİBLİYOGRAFYA

  • Gölpınarlı, 1953, 101; Şapolyo, 1961, 47; Küçüktunç, 2004; Sallâbi, 2007, 103; Uzunçarşılı, 1984a, 103; Bekleyiciler, 2007, 123.