DEVRANİZADE İBRAHİM EFENDİ

Hattat. (ö. 1861)

Ilgın’da doğdu. Değerli hocalardan okudu; ünlü hattatlardan sülüs, nesih ve talik öğrendi. Güzel sülüs, nesih ve talik yazardı. Nesih yazısı daha güzel idi ve seri yazardı. Ayda bir Mushaf-ı Şerif yazdığını Veli Sabri Uyar belirtir. Geçimini hattatlıktan sağlardı. Ayrıca tezhip ve cilt işlerini de maharetle yapardı. Halk şairlerindendi. Şiirlerinde “Devrânî” mahlasını kullanırdı. Ilgın’a gelen halk şairleriyle atışmalar yapardı.

Hafızası kuvvetli bir zat idi. Ilgın’da metfundur.

HÜSEYİN ÖKSÜZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Uyar, Hattatlar, 1948, 116-117, 92.